image1 image2 image3 image4

vertrouwenspersoon

Jong Nederland Panningen biedt leden, ouders van leden en stafleden de mogelijkheid om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteuning, indien men slachtoffer is van discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of geweld.


Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?
De vertrouwenspersoon dient als aanspreekpunt om klachten kenbaar te maken wanneer het gaat om vermoedens van ongewenste intimiteiten, seksueel misbruik en andere ongewenste omgangsvormen.
De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen partijen bij onderlinge (JN gerelateerde) geschillen. In alle gevallen is de vertrouwenspersoon er ter ondersteuning van de melder en/of het slachtoffer.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en dat betekent dat hij géén staflid is van Jong Nederland Panningen. 
De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. 
De vertrouwenspersoon is wel bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken aan de orde te stellen. 
Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent groepsbijeenkomsten of andere JongNL activiteiten is de groepsleid(st)er het eerste aanspreekpunt.


Waarom wordt de vertrouwenspersoon juist nu geïntroduceerd?
Er was niet direct een aanleiding, maar meer een besef naar aanleiding van een informatieavond bij de provinciale organisatie Jong Nederland Limburg. Zij hebben een protocol opgelegd aan alle afdelingen van JongNL. Ook zij raden aan om als vereniging een vertrouwenspersoon aan te stellen.


Wie is de vertrouwenspersoon?
Hans Lommen (1977) 

Sinds 2011 woon ik met mijn gezin in Egchel. Ik ben zelf vanaf 8 jaar lid geweest van Jong Nederland Panningen.
Aansluitend heb ik diverse rollen binnen de vereniging ingevuld. Van leider, groepsleider, kampleider, bestuurslid tot voorzitter. In 2010 heb ik besloten om te stoppen en me volledig op het gezin te richten. Met 3 kinderen is er immers altijd genoeg te doen.

In mijn werk maak ik onderdeel uit van een team dat gronden verwerft en beheert voor Waterschap Limburg.
Ook hier vormt vertrouwelijkheid een belangrijke basis als het gaat om de bescherming van privégegevens. 

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn:
Email:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Tel: 06 52 04 11 01