image1 image2 image3 image4

contributie en kampgeld

Voor het lidmaatschap van Jong Nederland Panningen moet contributie betaald worden. Daarvoor kun je een heel seizoen (van september tot juli) meedoen aan de activiteiten en weekenden. Contributie betalen gebeurt met een éénmalige machtiging. Vóór 1 december van een seizoen haalt de leiding van de groepen een handtekening op bij de ouders van de leden thuis. 


Voor seizoen 2020-2021 is de contributie € 60,- voor alle leeftijden gelijk.
Voor het kamp van 2021 is het kampgeld € 60,- voor alle leeftijden gelijk. 

Voor seizoen 2020-2021 is de contributie € --,- voor alle leeftijden gelijk.
Voor het kamp van 2021 is het kampgeld € --,- voor alle leeftijden gelijk. 

Voor het kamp wordt apart kampgeld betaald. Dat is niet in de contributie opgenomen. Ook het betalen van het kampgeld gebeurt met een éénmalige machtiging waarvoor de leiding een handtekening ophaalt bij de ouders (vóór 1 juli).


Voor de groep(en) die op trektocht gaan (senioren) gelden vaak aparte afspraken voor de hoogte van het kampgeld. Vaak sparen groepen zelf voor bekostiging van de trektocht en in enkele gevallen kan in overleg met de groep en de ouders een extra bijdrage gevraagd worden, voor de trektocht of een bijzondere activiteit.